Μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες δοκιμές σε κλινικά και εγκληματολογικά πεδία: το Απογραφή πολυφασικής προσωπικότητας της Μινεσότα ( MMPI ).ο Απογραφή πολυφασικής προσωπικότητας της Μινεσότα Έχει σχεδιαστεί για τη διάγνωση κοινωνικών προβλημάτων, προβλημάτων προσωπικότητας και συμπεριφοράς σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Αυτό το τεστ παρέχει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς, για τον έλεγχο στο χώρο εργασίας, για ψυχιατρικές αξιολογήσεις, στην παροχή συμβουλών για την οικογένεια και το γάμο και στο στρατό.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ SIGMUND FREUD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥχρώματα μουσικών τόνων

Το απόθεμα πολυφασικής προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI): Ιστορία

ο Απογραφή πολυφασικής προσωπικότητας της Μινεσότα ( MMPI χτίστηκε, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. ΜΕΓΑΛΟ' MMPI αναπτύχθηκε σε διάφορες φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά μόνο και αποκλειστικά τον εντοπισμό και τη διάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών, στη συνέχεια προστέθηκαν κλίμακες σχετικά με τη γενική λειτουργία. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι συμμετείχαν στην κατασκευή του τεστ, σε μια εποχή που συνέβαινε μια κρίση ψυχικής υγείας λόγω της προσπάθειας να γίνει επιστημονική η ψυχιατρική διάγνωση. Είναι σαφές ότι, για να επιτευχθούν αντικειμενικά αναπαραγώγιμες διαγνώσεις, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα τεστ που ήταν σε θέση να ανιχνεύσει ρεαλιστικά την παρουσία ψυχιατρικής παθολογίας.Έτσι, το MMPI , ένα μέτρο τυπικά για ενήλικες που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας και για την ανίχνευση των διαφορετικών δομών προσωπικότητας.

Το 1937, ο Starke R. Hathaway, κλινικός ψυχολόγος και ο J. Charnley McKinley, νευροψυχίατρος, ανέπτυξαν ένα πρώτο διαγνωστικό εργαλείο που ήταν χρήσιμο στην κλινική πρακτική και ικανό να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα της ψυχιατρικής παθολογίας που παρουσιάστηκε από ένα άτομο. Αυτή η νέα δοκιμή εμπνεύστηκε από υπάρχοντα ερωτηματολόγια σχετικά με την προσωπικότητα, κυρίως του προβολικού τύπου που οργανώθηκε σε μη δομημένα ερεθίσματα στα οποία το άτομο ανταποκρίνεται προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής του λειτουργίας (π.χ. το τεστ Rorschach), που θεωρήθηκε πολύ επιρροή από τον πειραματιστή και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να παράσχει αντικειμενικά μέτρα Για το λόγο αυτό, οι δύο συγγραφείς αποφάσισαν να υιοθετήσουν μια εμπειρική προσέγγιση από την οποία να δημιουργήσουν κλίμακες ικανές να ανιχνεύσουν ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικής ψυχοπαθολογίας (Hathaway & McKinley, 1942). Με την πάροδο του χρόνου, το τεστ υποβλήθηκε σε αρκετές αναθεωρήσεις μέχρι να φτάσει σε μια αρκετά ολοκληρωμένη έκδοση στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Κατά συνέπεια, το MMPI Έχει γίνει το πιο διαδεδομένο αντικειμενικό μέτρο της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας γενικά, τόσο σε κλινικά όσο και σε ερευνητικά περιβάλλοντα.Οι Hathaway & McKinley ξεκίνησαν από την εμφάνιση περίπου χίλιων δηλώσεων (αντικειμένων) σχετικά με ένα μεγάλο κομμάτι ψυχοπαθολογίας, τις οποίες υπέβαλαν σε μια ομάδα ασθενών με διαφορετικές κλινικές διαταραχές, όπως υποοχόνδρια, κατάθλιψη, υστερία, παράνοια, άγχος, θυμός κ.λπ. στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, το οποίο δημιούργησε την πειραματική ομάδα και σε μια ομάδα ατόμων που ανήκουν στον γενικό πληθυσμό, την ομάδα ελέγχου. Ο στόχος ήταν να προσδιοριστούν τα πιο επιλεκτικά και διακριτικά στοιχεία της παρουσίας ψυχοπαθολογίας.
Με αυτόν τον τρόπο, αποκτήθηκε μια πρώτη έκδοση του τεστ, που αποτελείται από 504 αντικείμενα χωρισμένα σε 10 κλινικές και 3 υπο-κλίμακες εγκυρότητας που επέτρεψαν να ελέγξουν τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα άτομα.

Οι απαντήσεις ανιχνεύονται μέσω διχοτόμου κλίμακας τύπου 'True-False' που οδηγεί σε ποσοτική απόκτηση ψυχοπαθολογικών προφίλ σχετικά με το υποκείμενο που υποβάλλεται σε δοκιμή. Η επιλογή αυτής της μορφής απόκρισης υπαγορεύεται από την ανάγκη περιορισμού της παρουσίας μη ποσοτικοποιήσιμων και αντικειμενικά ανιχνεύσιμων στοιχείων. Επομένως, ο MMPI Επιτρέπει τη λήψη μιας συνολικής κλινικής περιγραφής του ασθενούς και οι βαθμολογίες που λαμβάνονται μπορούν να ερμηνευθούν με έναν πολυαξονικό τρόπο ή με τη σύγκριση πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα. Επιπλέον, είναι ένα τεστ πολύ διακριτικών μεταξύ ασθενών με παθολογία και υγιή και, σαφώς, είναι μια τυποποιημένη δοκιμή με σύστημα ελέγχου με τις πιο ακριβείς απαντήσεις.

Διαφήμιση Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του τεστ, επειδή με την πάροδο των ετών έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές, εξαλείφοντας παλιά αντικείμενα και αναδιατυπώνοντας άλλα πιο κατάλληλα για την τρέχουσα κουλτούρα.
Από την πρώτη έκδοση του MMPI προχωρήσαμε στο MMPI-1 αποτελούμενο από 506 στοιχεία, τότε υπήρχε μια μειωμένη έκδοση (MMPI-1 μειωμένη φόρμα) 357 στοιχείων, έως την έκδοση που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή, η MMPI-2 μορφή σε 567 στοιχείο.
Στη συνέχεια, το 1996 μια ομάδα μελετητών υπό την προεδρία του Butcher, του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, αναθεώρησε το MMPI , λήψη νέας έκδοσης. Στην Ιταλία, η προσαρμογή και η βαθμονόμηση ανατέθηκαν στους Pancheri και Sirigatti και δημοσιεύθηκαν από τον Giunti O.S. το 1995. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την ιταλική τυποποίηση ήταν 1375 άτομα χωρισμένα σε 403 άνδρες και 972 γυναίκες.

Η νέα έκδοση του τεστ πήρε το όνομα του MMPI-2 και διατήρησε τη βασική δομή της προηγούμενης δοκιμής, 3 κλίμακες εγκυρότητας, διχοτόμηση απόκρισης και 10 βασικές κλίμακες, στις οποίες προστέθηκαν οι συμπληρωματικές κλίμακες και το περιεχόμενο. Ο συνολικός αριθμός στοιχείων που αποτέλεσαν το τεστ ήταν 567.

Δομή της δοκιμής MMPI-2

Θα ασχοληθούμε με την αναλυτική ανάλυση μόνο του MMPI-2 επειδή είναι πιο πλήρης και διατηρεί τη βασική δομή που υπάρχει σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του MMPI , δηλαδή, κλίμακες περιεχομένου και βασικές κλίμακες.

Από τη χορήγηση του τεστ, λαμβάνονται ψυχογράμματα ή προφίλ λειτουργίας ασθενούς που επιτρέπουν τον εντοπισμό μιας γενικής και κλινικής λειτουργίας του ατόμου.
Το τεστ αποτελείται από 3 κλίμακες εγκυρότητας, συν 3 προστιθέμενες αργότερα και 10 βασικές κλινικές.

Οι κλίμακες ισχύος είναι:
- κλίμακα L, ψέμα, ψέμα, κατασκευασμένο για να ανιχνεύει την απόπειρα να αποδώσει ψευδείς απαντήσεις, να ερεθίσουν τον εαυτό τους, κατά κάποιο τρόπο, με τον πειραματιστή ·
- Κ κλίμακα, διόρθωση, σας επιτρέπει να αναπροσαρμόσετε διορθώνοντας τις βαθμολογίες των άλλων κλιμάκων ή μπορεί να υποδείξει σε ψυχοπαθολογικό επίπεδο την άμυνα, την αποφυγή κάτι.
- Η κλίμακα F, η συχνότητα, η συχνότητα, η προσομοίωση, είναι σε θέση να ανιχνεύσει την παρουσία άτυπων αποκρίσεων.

Αυτές οι κλίμακες αφορούν την εγκυρότητα του τεστ και, επομένως, οι μη τυπικές τιμές υποδεικνύουν την αχρησιμοποίητο των δεδομένων στο ερωτηματολόγιο. Μπορούν επίσης να έχουν κλινική αξία που μπορεί να ερμηνευτεί μαζί με τις άλλες παραμέτρους που υπάρχουν στο τεστ (διαμάντια ή άξονες).
Σε αυτήν την έκδοση του τεστ έχουν εισαχθεί τρεις ακόμη κλίμακες ελέγχου:
Πίσω F, VRIN και TRIN, όλες οι κλίμακες ικανές να ανιχνεύουν άσχετες, ασυνεπείς και ασυνεπείς απαντήσεις που δίνονται στο τεστ. Επιπλέον, έχει εισαχθεί επίσης μια κλίμακα;, δεν ξέρω, που δείχνει τα στοιχεία που δεν έχουν απαντηθεί. Ως εκ τούτου, οι υψηλές βαθμολογίες σε αυτές τις κλίμακες καθιστούν το τεστ άκυρο.

Τα πρωτόκολλα με 30 ή περισσότερα στοιχεία που παραλείπονται πρέπει να θεωρούνται άκυρα και ερμηνεύσιμα.
Οι κλινικές ή βασικές κλίμακες είναι
1. Κλίμακα Hs, υποχονδρία
2. κλίμακα D, κατάθλιψη
3. Scala Hy, isteria
4. Κλίμακα Pd, ψυχοπαθητική απόκλιση
5. Mf κλίμακα, αρρενωπότητα / θηλυκότητα, αρσενικά / θηλυκά
6. Κλίμακα Pa, παράνοια
7. Κλίμακα PT, ψυχωστία
8. Κλίμακα Sc, σχιζοφρένεια
9. κλίμακα Ma, υπομανία
10. κλίμακα Ναι, κοινωνική εσωστρέφεια
Βασικά, με το MMPI 2 Εξετάζονται τρεις περιοχές: η νευρωτική περιοχή που σχηματίζεται από τις κλίμακες Hs, D και Hy, την κοινωνιοπαθητική περιοχή, Pd και Mf και την ψυχωτική περιοχή που αποτελείται από Pa, Pt και Sc.

Οι 15 κλίμακες περιεχομένου διερευνούν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και μαζί με τις κλινικές επιτρέπουν την αξιολόγηση του βαθμού παρουσίας στις διάφορες παθολογίες των επιμέρους συμπτωμάτων.

1. Κλίμακα ANX, Άγχος
2. Κλίμακα FRS, φόβοι
3. Κλίμακα OBS, Obsessivity
4. Κλίμακα DEP, Κατάθλιψη
5. Κλίμακα HEA, ανησυχίες για την υγεία
6. Κλίμακα BIZ, παράξενο ιδεασμό
7. Κλίμακα ANG, θυμός
8. Σκάλα ΠΡΙΝ, Cinismo
9. Κλίμακα ASP, αντικοινωνικές συμπεριφορές
10. Κλίμακα TPA, Τύπος 'A'
11. Κλίμακα LSE, Χαμηλή αυτοεκτίμηση
12. Κλίμακα SOD, Κοινωνική δυσκολία
13. Κλίμακα FAM, Οικογενειακά προβλήματα
14. Κλίμακα WRK, Δυσκολία στην εργασία
15. Κλίμακα TRT, Δυσκολία θεραπείας

Οι 15 συμπληρωματικές κλίμακες διερευνούν θέματα ειδικά για τις βασικές κλίμακες και ορίζονται επίσης ως ειδικά επειδή είναι σε θέση να προσδιορίσουν ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο που μπορεί καλύτερα να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της θεραπευτικής θεραπείας:
κλίμακα Α, δείχνει την παρουσία άγχους
Κλίμακα R, καταστολή, υποβολή ή συμβατικότητα
Es κλίμακα, επωφεληθείτε από την ψυχοθεραπευτική θεραπεία
Κλίμακα MAC-R, παρουσία εξάρτησης ουσιών
O-H κλίμακα, υπερβολικά ελεγχόμενη εχθρότητα ή απογοήτευση
Κάντε κλίμακα, τάση να είστε ηγέτης
Scala Re, Κοινωνική ευθύνη
Mt Scale, Σχολική κακή προσαρμογή των μαθητών
Gm κλίμακα, αντίληψη του ανδρικού σεξουαλικού ρόλου
Κλίμακα Gf, αντίληψη του γυναικείου σεξουαλικού ρόλου
Κλίμακα Pk, παρουσία μετατραυματικού στρες
Ps: η κλίμακα Ps, μετατραυματικό στρες, υποδηλώνει την παρουσία συμπτωμάτων που μπορούν να συνδεθούν με διαταραχή μετατραυματικού στρες
MDS: η κλίμακα MDS, η οικογενειακή δυσφορία, δείχνει την παρουσία σημαντικών αντιθέσεων στη σχέση ζευγαριού
APS: Η κλίμακα APS, Πιθανός εθισμός στα ναρκωτικά, δείχνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εθισμού σε ουσίες
AAS: η κλίμακα AAS, Επιτρεπόμενη εξάρτηση από ναρκωτικά.

Επιπλέον, έχουν εισαχθεί περαιτέρω κλίμακες με την πάροδο του χρόνου, που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες διαταραχών. Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεία του προφίλ και είναι οι υποκατηγορίες Harris και Lingoes:

Υποκειμενική κατάθλιψη D1
D2 ψυχοκινητική επιβράδυνση
D3 φυσικές δυσλειτουργίες
D4 ψυχική αναποτελεσματικότητα
T5 rimuginio
Hy1 άρνηση κοινωνικού άγχους
Hy2 ανάγκη για στοργή
Hy3 κόπωση-αδιαθεσία
Hy4 σωματική δυσφορία
Hy5 αναστολή επιθετικότητας
Οικογενειακές αντιθέσεις Pd1
Προβλήματα Pd2 με την αρχή
Pd3 κοινωνική αδυναμία
Pd4 Κοινωνική αποξένωση
Pd5 autoalienazione
Pa1 διωκτικές ιδέες
Ευαισθησία Pa2
Pa3 αφέλεια
Sc1 κοινωνική αποξένωση
Sc2 συναισθηματική αποξένωση
Sc3 απώλεια γνωστικού ελέγχου εγώ
Συγκεκριμένη απώλεια Sc4
Η έλλειψη αναστολής της απώλειας Sc5
Παράξενες αισθήσεις Sc6
Αλλά 1 ηθικότητα
Ψυχοκινητική επιτάχυνση Ma2
Ma3 impertubabilità
Υπερτροφία Ma4 του εγώ

θεραπείες άγχους στο στήθος

και τις υποκατηγορίες των Hostetler et al.:

Ναι 1, ντροπή
Ναι2, κοινωνική αποφυγή
Si3 προσωπική και κοινωνική αποξένωση.

Αυτές οι υπο-κλίμακες σάς επιτρέπουν να διακρίνετε ποιες ψυχολογικές μεταβλητές καθορίζουν την άνοδο των βασικών κλινικών κλιμάκων

Άλλες εκδόσεις του MMPI

Υπάρχει μια συγκεκριμένη έκδοση για την αξιολόγηση των εφήβων: το MMPI-Α , όπου το Α αντιστοιχεί σε εφήβους ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών. ΜΕΓΑΛΟ' MMPI-Α αποτελείται από 478 αντικείμενα και περιλαμβάνει τις ίδιες 13 κλίμακες με το MMPI-2 , βασικές κλίμακες και κλίμακες ελέγχου, κλίμακες παραγόντων Άγχους και Κατάθλιψης, κλίμακες Mac-R για αλκοολισμό, Πιθανός εθισμός στα ναρκωτικά και εισαγωγή του εθισμού στα ναρκωτικά και 14 κλίμακες περιεχομένου. Ο χρόνος διοίκησης είναι περίπου 50 'και η διοίκηση μπορεί να είναι ατομική και συλλογική.

Ο υπολογισμός των βαθμολογιών

Σε γενικές γραμμές, εκείνοι που έχουν υψηλές βαθμολογίες στο MMPI δείχνει την παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων. οι μέσες βαθμολογίες δείχνουν προσαρμογή στην παθολογία που εξετάζεται και οι χαμηλές βαθμολογίες υποδηλώνουν την απουσία της παθολογίας.

Διαφήμιση Οι κλίμακες πρέπει να ερμηνεύονται με πολυαξονική προοπτική και υπό το φως της ταυτοποίησης ενός γενικού προφίλ που μπορεί να αποκτηθεί από το θέμα, επειδή εξετάζονται ξεχωριστά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ψευδείς ερμηνείες λόγω του γεγονότος ότι οι διαγνωστικές κατηγορίες εξακολουθούν να επηρεάζονται, κατά κάποιο τρόπο, παρά τις πολλές αναθεωρήσεις , από άποψη Kraepelin για την ψυχική παθολογία. Για αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο να αντιστοιχίζεται μια κλασική αρίθμηση στις κλινικές κλίμακες χωρίς να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες της παθολογίας. Αυτή η μέθοδος κωδικοποίησης είναι το CODE-TYPE που παίρνει την ένδειξη από την ουαλική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία για να σκιαγραφήσει τα εμφανή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αρκεί να προσδιοριστούν οι κλίμακες στις οποίες έχουν ληφθεί υψηλές βαθμολογίες, τηρώντας την ακόλουθη αρίθμηση:
Hs (1) D (2) Hy (3) Pd (4) Mf (5) Pa (6) Pt (7) Sc (8) Ma (9) Si (0)

ο MMPI- 2 Μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, τα οποία έχουν αποκτήσει πολιτιστικό επίπεδο, ώστε να τους επιτρέψουν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, και σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
Από το σύνολο που λαμβάνεται στη δοκιμή, λαμβάνεται μια ακατέργαστη βαθμολογία, η οποία πρέπει να μετατραπεί σε σημεία Τ (τυποποιημένη, γραμμική μεταμόρφωση των δεδομένων) για ερμηνεία. Υπάρχουν διαφορετικές βαθμολογίες διαιρούμενες ανά φύλο, αλλά σε κάθε περίπτωση η μέση συνολική βαθμολογία είναι 50 με τυπική απόκλιση ίση με 10. Οι βαθμολογίες T είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 65, οι οποίες αντιστοιχούν στο 92ο εκατοστημόριο για κλινικές και κλίμακες περιεχομένου παρουσία παθολογίας.

Επί του παρόντος, υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα βαθμολογίας, μεταξύ των οποίων το πιο γνωστό είναι το 'Panda' που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του προφίλ και την άμεση ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Το τεστ ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ψυχογράφημα που λαμβάνεται από το άτομο και όχι σε σχέση με τις επιμέρους κλίμακες. Επομένως, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το προφίλ στο σύνολό του, φτάνοντας σε μια σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μόνο συγκρίνοντας την αξία των διαφόρων κλινικών και ελεγκτικών κλιμάκων.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν πολλά κείμενα γραμμένα για να είναι σε θέση να γράφουν και ερμηνεύει τις βαθμολογίες αποκτήθηκε στις MMPI . Ο πλούτος του ανιχνεύσιμου κλινικού περιεχομένου καθιστά αυτό το τεστ ένα εξαιρετικό εργαλείο ικανό να ανιχνεύει ψυχολογικά προβλήματα και να εκτελεί προσωπολογικά πλαίσια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς.

ΣΤΗΛΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πανεπιστήμιο Sigmund Freud - Μιλάνο - ΛΟΓΟΤΥΠΟ